ISO 22000

ISO 22000 SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Standard ISO 22000 je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardisation Organization). Zgrajen je na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je standard povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu.

Certifikat ISO 22000

ZADOVOLJSTVO KUPCEV

Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih kupcev.

VSEBINA ISO 22000 CERTIFIKATA

Določa zahteve za sistem vodenja kakovosti; delovanje in odgovornost vodstva, ravnanje in vodenje z viri, izvajanje osnovne dejavnosti oziroma realizacija proizvoda ter nadzor izdelkov katerega zajemajo merjenje, analize in izboljšave. Izpolnjevanje vseh zahtev standarda omogoča organizaciji, da, po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku, pridobi certifikat za sisteme vodenja kakovosti po ISO 22000.