HACCP

SISTEM VODENJA VARNOSTI ŽIVIL HACCP

Zavedanje o pomenu varne hrane za zdravje ljudi narašča tako v svetu kot pri nas. Vsak nosilec živilske dejavnosti je dolžan skrbeti za varnost in kakovost svojih izdelkov in storitev. Za najuspešnejšo metodo zagotavljanja varnosti živil v celotni prehranski verigi od pridelave surovin do končnega uporabnika, se je izkazal system HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), ki temelji na predpisih mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, rev.4-2003). V Sloveniji in EU je sistem HACCP zakonsko predpisan, izvajati ga morajo vsi nosilci živilske dejavnosti.

Certifikat HACCP

IZKAZOVANJE SKLADNOSTI S SISTEMOM HACCP

Organizacije izkazujejo skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP s certifikatom ali izkazom o skladnosti, ki jim ga podeli neodvisna institucija.

Pridobljeni certifikat oz. izkaz skladnosti priča o tem, da je bil proizvodni proces organizacije pregledan s strani strokovno usposobljenih presojevalcev, da se dejansko izvaja in je pod stalnim nadzorom neodvisne institucije, ki je certifikat izdala. Poleg tega certifikat vzpodbuja organizacijo k neprestani nadgradnji in izboljševanju sistema v skladu z zakonskimi predpisi ter mednarodnim referenčnim dokumentom Codex Alimentarius.