GMP

DOBRA PROIZVODNA PRAKSA

GMP (ang. – good manufacturing practices) oz. dobra proizvodna praksa je skupek pravil in smernic, ki zagotavljajo, da so izdelki dosledno proizvedeni in nadzorovani v skladu z ustreznimi standardi. Vključuje ustrezno sanitarno in tehnično izvedeno infrastrukturo in ustrezno usposobljeno ter osveščeno osebje. Certificiranje GMP deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije.

Certifikat dobra proizvodna praksa

POMEN GMP

Z upoštevanje dobre proizvodne prakse mora proizvodni proces potekati tako, da se tveganja za končni izdelek in s tem tudi za zdravje potrošnika zmanjšajo na minimum. Prav tako mora biti delo organizirano tako, da je število CCP (kritičnih kontrolnih točk) znižano na minimum.

GORILLA LABS IN GMP

V skladu z načeli dobre proizvodne prakse mora potekati proizvodnja zdravil in kozmetičnih izdelkov. Proizvodnja prehranskih dopolnil ni zavezana k upoštevanju smernic GMP. Zato se lahko različna prehranska dopolnila izdelujejo na istih proizvodnih linijah in zaradi neustrezne čistoče pride do nenamerne kontaminacije z drugih izdelki. V našem podjetju ne želimo tvegati, zato sodelujemo le s proizvajalci, ki so pridobili GMP certifikat.