GMO FREE

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI (GSO oz. GMO)

Gensko spremenjeni organizmi so živi organizmi, v katerih je genski material (DNK) spremenjen z uporabo sodobne biotehnologije, saj v naravi ta poseg ni mogoč. V prehranski industriji se genski inženiring uporablja za izboljšanje prehranske vrednosti živil, odpornosti na določene škodljivce in neobčutljivost na nekatera škropiva.

Certifikat brez gensko spremenjenih organizmov

SKRBI POTROŠNIKOV

Ker je genski inženiring v prehrani relativno nova panoga, ni znano, kakšni so dolgoročni učinki na zdravje. Zagovorniki GSO trdijo, da ni nikakršnega tveganja, nasprotniki temu oporekajo, saj raziskav o dolgoročnih učinkih GSO na zdravje ljudi ni bilo opravljenih, opravljene so bile le raziskave na živalih.
Druga težava je negativni učinek na okolje. Cvetni prah gensko spremenjenih rastlin se lahko razširi v naravno, nekontrolirano okolje, kar bi povzročilo širjenje novih genov v naravo. To bi posledično vodilo do rušenja celotnega ekosistema.

MOŽNOST IZBIRE

Vsi izdelki, ki vsebujejo vsaj 0.9% GSO, morajo biti ustrezno označeni. Tako imajo potrošniki možnost izbire med hrano, ki vsebuje GSO in hrano, ki teh organizmov ne vsebuje. Ker vplivi gensko spremenjenih organizmov še niso dovolj raziskani in v našem podjetju ne želimo tvegati z vašim zdravjem, so vsi naši izdelki brez GSO.